Regulamin

REGULAMIN PRESS CUP 2015

1. ORGANIZATOR ROZGRYWEK

Organizatorem VI Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego Dziennikarzy i Mediów Press Cup jest:
PRESS sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (Mazowiecka 63/2).

2. MIEJSCE I TERMINY ROZGRYWANIA SPOTKAŃ:

COS Zakopane – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, 27-28 czerwca 2015 roku.

3. ZGŁOSZENIE DRUŻYNY I ZAWODNIKÓW TURNIEJU

 • W zespole występować mogą wyłącznie zawodnicy umieszczeni na liście zgłoszeniowej, znajdującej się u organizatora. Lista ta musi być dostarczona organizatorowi w terminie ustalonym przed turniejem.
 • W trakcie zawodów zawodnik może występować wyłącznie w jednej drużynie. Nie ma możliwości przejścia do innej ekipy.
 • Zgłoszeni zawodnicy są zobowiązani do posiadania aktualnej legitymacji prasowej lub innego dokumentu świadczącego o zatrudnieniu w mediach.
 • Wszyscy zawodnicy muszą być pełnoletni (ukończone 18 lat).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia drużyny Organizatora/Sponsorów.

4. SYSTEM ROZGRYWEK

Rozgrywki toczyć się będą w dwóch fazach: grupowej (4 grupy po 4 zespoły) i pucharowej. Punktacja w fazie grupowej zwycięstwo: 3 pkt, remis: 1 pkt, porażka: 0 pkt, walkower: -1 pkt.
O miejscu w grupie decyduje: większa liczba zdobytych punktów, bezpośrednie spotkanie, stosunek bramkowy, większa liczba strzelonych bramek. W sytuacji, gdy więcej drużyn zakończy rozgrywki z równą liczbą punktów, o miejscu w grupie decyduje mała tabelka wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Do rundy ćwierćfinałowej awansują bezpośrednio dwie najlepsze drużyny w grupie. W fazie meczów granych systemem pucharowym, gdy spotkanie zakończy się wynikiem remisowym, rozgrywana będzie seria 3 rzutów karnych. Jeżeli seria rzutów karnych nie przyniesie rozstrzygnięcia, rzuty karne wykonuje się na przemian po jednym rzucie karnym aż do osiągnięcia zwycięstwa przez jedną z drużyn. Żaden gracz nie może oddać więcej niż jednego strzału, chyba że wszyscy pozostali gracze oddali już strzał w serii rzutów karnych. Gola uznaje się, gdy piłka wpadnie do bramki bezpośrednio, po odbiciu od słupka, poprzeczki lub od bramkarza.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek w przypadku zgłoszenia mniejszej liczby drużyn.

5. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA ZAKOŃCZENIE TURNIEJU

Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary i medale. Uhonorowani zostaną również: król strzelców oraz najlepszy bramkarz. Zwycięzca turnieju otrzymuje nagrodę: Puchar Press Cup.

6. ZASADY GRY

 • Skład drużyny: rywalizacja odbywa się w formule 6 graczy w polu, w tym bramkarz. Do meczu może zostać zgłoszony maksymalnie jeden gracz rezerwowy.
 • Liczba zmian jest nieograniczona, dozwolone są zmiany powrotne.
 • Punkt karny wyznacza się w odległości 9 m od środka linii bramkowej, w równej odległości od obu słupków bramkowych.
 • Strefa zmian jest usytuowana przy bocznej/końcowej linii  boiska.  Zawodnik  najpierw opuszcza  plac  gry,  dopiero  w  tym  momencie może wejść jego zmiennik. Zła zmiana będzie karana żółtą kartką (kara czasowa) oraz rzutem wolnym dla drużyny przeciwnej.
 • Drużyna wygrywająca losowanie ma prawo wyboru piłki. Bezpośrednio z rozpoczęcia gry można oddać strzał i zdobyć bramkę.
 • Przepisowa odległość przeciwnika od piłki podczas jej wprowadzania do gry, rzutów wolnych, autów oraz rzutów rożnych wynosi 6 m.
 • Auty wybijane są  nogą. Piłka  musi  się znajdować  na  linii boiska  lub  poza  nim.  Piłka musi stać, nie może się toczyć. Na jego wybicie zawodnik  ma 5 sekund. Po tym czasie piłka przechodzi do drużyny przeciwnej.
 • Bramkarz wprowadza piłkę do gry nogą lub ręką.
 • Wszystkie rzuty  wolne  są  bezpośrednie.  Można je wykonać, nie czekając na gwizdek sędziego. Chcąc wykonać rzut wolny na gwizdek i odsunąć mur na prawidłową odległość 5 m, należy to zasygnalizować sędziemu.
 • Dozwolona jest gra wślizgiem bezkontaktowym w sytuacji, gdy w pobliżu nie znajduje się zawodnik drużyny przeciwnej. Każdy wślizg w kontakcie z przeciwnikiem traktowany jest jako faul i dyktowany jest za niego rzut wolny. W sytuacji, gdy ma on miejsce w obrębie pola karnego, sędzia dyktuje rzut karny.  Jedynie bramkarz  w polu karnym może interweniować prawidłowym wślizgiem.
 • Zawodnicy będą karani kartkami oraz wykluczeniami czasowymi. Gracz ukarany żółtą kartką opuszcza automatycznie plac gry na 1 min. Ukarany piłkarz wraca na boisko, o ile jego zespół straci wcześniej bramkę. Otrzymanie w jednym meczu przez tego samego gracza drugiej żółtej kartki karane będzie automatycznie pokazaniem mu kartki czerwonej. Zawodnik taki opuszcza plac gry i nie gra w nim do jego zakończenia. Może on natomiast zagrać w kolejnym pojedynku swojej drużyny. Drużyna natomiast karana jest 3-minutową bezwzględną karą czasową, która odbywa się do końca. Otrzymana przez zawodnika bezpośrednio czerwona kartka karana będzie  zakazem gry w co najmniej 1 meczu (decyzję co do wysokości kary podejmuje organizator, po zapoznaniu się z opisem zajścia przez sędziego) oraz karą 3-minutową dla zespołu. Kara ta również odbywa się do końca. Za wyjątkowo niesportowe zachowanie i jawne nieprzestrzeganie zasad fair play przez cały zespół oraz poszczególnych graczy (np. odmowę podania nazwiska przez zawodnika ukaranego kartką lub wtargnięcia na boisko kibiców) sędzia uprawniony jest do przerwania meczu i przyznania walkoweru drużynie przeciwnej. Gdy kartką ukarany zostaje zawodnik przebywający w danej chwili na ławce rezerwowych, boisko opuścić musi jeden z zawodników znajdujących się na boisku.
 • Wymiary bramek 2 x 5 m. Wymiary boiska 97 x 65m, nawierzchnia: sztuczna trawa (polietylen monofilowy).

7. STROJE ZAWODNIKÓW
Zawodnicy zespołów biorących udział w rozgrywkach zobowiązani są do występowania w jednolitych koszulkach oznaczonych numerami, przy czym bramkarz musi się odróżniać ubiorem od pozostałych zawodników. Organizator zapewni zawodnikom jednolite trykoty, w przypadku kiedy dwie rywalizujące ze sobą drużyny będą występowały w podobnych strojach. Kapitan drużyny ma obowiązek posiadania opaski kapitańskiej Jest on jest jedyną osobą na boisku, która ma prawo do dyskusji i wyjaśniania swoich wątpliwości z sędzią prowadzącym zawody. Dopuszczalnym obuwiem są buty halowe, ,,śniegówki” lub „lanki”. Obowiązuje całkowity zakaz gry we wkrętach!

8. SĘDZIOWIE
Sędziowie egzekwują przestrzeganie przepisów gry. Dostarczają organizatorowi Turnieju informacji o sankcjach nałożonych na zawodników lub przedstawicieli drużyny, oraz incydentach mających związek z zawodami. Decyzje sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne.

9. CZAS GRY
Czas trwania meczu: 2 x 8 minut, bez doliczania czasu. Zatrzymanie czasu gry następuje wyłącznie w sytuacji urazu zawodnika. Decyzję o zatrzymaniu czasu gry podejmują wyłącznie sędziowie prowadzący zawody.
Organizator może skrócić wymiar czasu gry meczów rozgrywanych w turnieju ze względu na warunki pogodowe.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Nieznajomość przepisów gry przez poszczególne zespoły nie zwalnia ich od ponoszenia odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie.

Press Miasto Zakopane Kropla Beskidu MTP Karczma Przy Młynie COS Zakopane BZWBK Zakopane